© 2016 - 2022 SaUkludni.sk • Created by Stingray Studio

Registrácia

Pre registráciu na stránke www.saukludni.sk prosím pravdivo vyplň údaje. Registrácia nie je časovo obmedzená. V prípade potreby môžeš kedykoľvek svoje údaje aktualizovať vo svojom profile po prihlásení sa alebo registráciu zrušiť odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Heslo* / Opakuj heslo*

Oslovenie*

Podmienky*

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov týmto dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých na účely registrácie na stránke www.saukludni.sk vo vyššie uvedenom rozsahu na dobu neurčitú a potvrdzujem, že mnou uvedené údaje sú správne a pravdivé. Zároveň prehlasujem, že som bol/bola informovaný/informovaná právach vyplývajúcich mi zo zákona o ochrane osobných údajov a o pravidlách získavania, spracovávania, uchovávania a likvidácie osobných údajov používateľov stránky www.saukludni.sk.